Обучение за бенефициенти по процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование – Компонент 1”
дата място на провеждане

09.04.2019 г.

11:00 – 16:00 ч.

гр. София

хотел „Рамада“, зала „Европа“

бул. „Мария Луиза“ 131

• Регистрация на участниците – 30 минути преди събитието