Еврокомисията даде висока оценка на България за усвояването на средствата от Европейския социален фонд

Европейската комисия е доволна от видимите резултати от инвестициите и изключително стабилното ниво на управление на средствата от ЕС. Това каза Андриана Сукова, …

МИГ „Раковски“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-2.042 „МИГ РАКОВСКИ-МП02/ИП3 – Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“
Обучение за бенефициенти по процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование – Компонент 1”

дата място на провеждане 09.04.2019 г. 11:00 – 16:00 ч. гр. София хотел „Рамада“, зала „Европа“ бул. „Мария Луиза“ 131 • Регистрация на …

Покажи Още