БУЛГАРКОМ ООД е сред утвърдените фирми в строителния сектор в България, която заедно с дъщерните си фирми БУЛГАРКОМ КРАНОВА ТЕХНИКА ЕООД, БУЛГАРКОМ РЕНТАЛ ООД, БУЛГАРКОМ ТРЕЙД ООД, БУЛГАРКОМ ФАСАДНИ СИСТЕМИ ООД и ПРОФЕСИОНАЛЕН ЦЕНТЪР БУЛГАРКОМ ЕООД е в състояние да предложи комплексни решения за грубия строеж в областта на проектирането, доставката или отдаването под наем на кофражни елементи и системи, фасадни скелета и платформи, кулокранове и автокранове.

БУЛГАРКОМ ООД за последните 15 години се утвърди като основен вносител на нова и употребявана кранова техника на българския пазар. Фирмата е официален представител за България на реномираните марки кулокранове COMANSA, автокранове TADANO, подемници и фасадни платформи ALIMAK HEK.

БУЛГАРКОМ ТРЕЙД ООД търгува на българския и международните пазари с нови и употребявани кофражни елементи и системи, скелета, системи за безопасност по време на строителството, както и различни видове спомагателни материали – шперплат, шпилки, гайки, кюбели, разтоварни рампи и др. Компанията е директен вносител от следните европейски производители:
GHERARDI (Италия)
RETTENMEIER (Словакия)
PFEIFER (Австрия)
KAUFMANN (Австрия)
EICHINGER (Германия)
STRUMIN (Полша)
DACAME (Испания)
LANA (Чехия)
LEGNOTRE (Италия)
BUTTI (Италия)
PIONART (Полша)
MJ GERUEST (Германия)

БУЛГАРКОМ КРАНОВА ТЕХНИКА ЕООД разполага със собствен наемен парк от кулокранове COMANSA и автокранове TADANO. Като оторизиран представител на съответните производители осигуряваме обучени сервизни екипи за техническа поддръжка на подемните съоръжения, както и бърза доставка на оригинални резервни части.

БУЛГАРКОМ РЕНТАЛ ООД отдава под наем кофражни системи за стени, плочи и за по-сложни инженерни съоръжения ( мостове, пречиствателни станции и др.). Разработваме такт-планове и конструктивни проекти за сложни кофражи конструкции, като осигуряваме и технически консултации по време на монтажа на кофражите на обекта.

БУЛГАРКОМ ФАСАДНИ СИСТЕМИ ООД отдава под наем фасадни скелета и фасадни платформи. Предоставяме както монтажни схеми за заскеляване, оптимизирани за съответната фасада, така и всички услуги по доставката, монтажа, демонтажа и консултации по експлоатацията на фасадни скелета и платформи.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ЦЕНТЪР БУЛГАРКОМ ЕООД организира и провежда обучения основно в специалностите Подемно-транспортна техника – с електрозадвижване и монтирана на транспортни средства. Опреснителните курсове помагат на бизнеса за повишаване на квалификацията на персонала си.
.

За повече информация и контакти: office@bulgarcom.bg