Web Design

УЕБ Дизайн

Web дизайн, изработка на сайт, изработка на корпоративен сайт, изработка на онлайн магазин, редизайн, респонсив дизайн, мобилна версия на уеб сайт, поддръжка на уеб сайт, сайт на Wordpress, сайт на Joomla, лого дизайн, фирмена идентичност

Уеб програмиране

Уеб програмиране

Уеб приложения, уеб базирани системи, специфични custom модули, приложения за мобилни устройства, приложения за Facebook, приложно-програмен интерфейс /API/, Html5 и Javascript програмиране

SEO

SEO и интернет реклама

SEO оптимизация, онлайн репутация, PR кампании, интернет маркетинг, интернет реклама, Facebook приложения и игри, изработка и поддръжка на Фейсбук страници, социални мрежи

Проект SEO оптимизация на уеб-сайта на Софарма

 

Проект за SEO оптимизация на уеб-сайта на Софарма с обхват: Западноевропейски държави, Източноевропейски държави, САЩ, Канада и Бразилия, Русия, Бивши Съветски репиблики, Турция и Индия

Постигнати резултати към 28 юли 2014 г.:

Западноевропейски държави: 13 ключови израза при локално търсене, излизащи на Първа страница на Google

Източноевропейски държави: 13 ключови израза при локално търсене, излизащи на Първа страница на Google

САЩ – Постигнат изключителен резултат: 20 ключови израза при локално търсене, излизащи на Първа страница на Google

Канада и Бразилия: 13 ключови израза при локално търсене, излизащи на Първа страница на Google

Русия: 9 ключови израза на локално търсене, излизащи на Първа страница на Google

Бивши Съветски репиблики: 9 ключови израза при локално търсене, излизащи на Първа страница на Google

Турция: 5 ключови израза при локално търсене, излизащи на Първа страница на Google

Индия: 5 ключови израза при локално търсене, излизащи на Първа страница на Google