Web Design

УЕБ Дизайн

Web дизайн, изработка на сайт, изработка на корпоративен сайт, изработка на онлайн магазин, редизайн, респонсив дизайн, мобилна версия на уеб сайт, поддръжка на уеб сайт, сайт на Wordpress, сайт на Joomla, лого дизайн, фирмена идентичност

Уеб програмиране

Уеб програмиране

Уеб приложения, уеб базирани системи, специфични custom модули, приложения за мобилни устройства, приложения за Facebook, приложно-програмен интерфейс /API/, Html5 и Javascript програмиране

SEO

SEO и интернет реклама

SEO оптимизация, онлайн репутация, PR кампании, интернет маркетинг, интернет реклама, Facebook приложения и игри, изработка и поддръжка на Фейсбук страници, социални мрежи

Цени и срокове за клиенти с договор

 1. Срокове за плащане:

Ако не е уговорено друго, сроковете за заплащане са следните:

- За нова разработка:

50% авансово в едноседмичен срок след подписване на договор

50% в срок от една седмица след приключване на работа

 

- За плащания по договори за абонаментно обслужване:

Плащане веднъж на 3 или 6 месеца, авансово, до последно число на първия месец от периода

 

Възможни са варианти за индивидуален подход, както и разсрочено плащане по договаряне. Запазваме си правото, в случай на непостъпило плащане в срок, да прекратим предоставяни от нас услуги.

 

2. Цени и срокове за готови пакети

- Изработка на фирмен сайт до 30 страници - 1020 лева. Срок за изпълнение 21 дни       вижте пакета

- Изработка на фирмен сайт до 100 страници - 1 440 лева. Срок за изпълнение 30 дни       вижте пакета

- Изработка на фирмен сайт с електронен магазин - 1 680 лева. Срок за изпълнение 30 дни       вижте пакета

Забележка:

Цените са без включен ДДС

 

2. Цени и срокове за изработка на уеб-сайт

Цената и срокът за изработка са индивидуални и зависят от типа на конкретния уеб-сайт, неговият обем и сложност, конкретните детайли от това дали се използва готов софтуер или готови модули или се програмира според специфични нужди.

 

3. Цени за поддръжка на уеб сайт:

Цената за поддръжка е индивидуална и е според типа на информационния продукт, обема, сложността му, честотата на актуализациите, както и количеството работа. Ако не е договорено друго, цената е под формата на месечна такса и включва хостинг, техническа поддръжка, промяна на информация, помощ и консултиране. Възможен и силно препоръчителен вариант е поддръжката на сайта да включва и SEO услуги /текуща оптимизация за Google и другите търсещи машини/

Минималните цени започват от 40 лева за малък сайт до 30 страници. /месечна такса без включен ДДС/

 

 

 

Забележка:

Цените са без включен ДДС