Web Design

УЕБ Дизайн

Web дизайн, изработка на сайт, изработка на корпоративен сайт, изработка на онлайн магазин, редизайн, респонсив дизайн, мобилна версия на уеб сайт, поддръжка на уеб сайт, сайт на Wordpress, сайт на Joomla, лого дизайн, фирмена идентичност

Уеб програмиране

Уеб програмиране

Уеб приложения, уеб базирани системи, специфични custom модули, приложения за мобилни устройства, приложения за Facebook, приложно-програмен интерфейс /API/, Html5 и Javascript програмиране

SEO

SEO и интернет реклама

SEO оптимизация, онлайн репутация, PR кампании, интернет маркетинг, интернет реклама, Facebook приложения и игри, изработка и поддръжка на Фейсбук страници, социални мрежи

Цени и срокове за клиенти без договор за обслужване

 

Ако не е уговорено друго, цените и сроковете за заплащане са следните:

 

1. Цени за почасов труд за клиенти без сключен договор за обслужване:

- Цена за отстраняване на технически проблеми:

30 лева за първи час, 25 лева за всеки следващ

180 лева за цял ден

 

- Цена за промяна на информация в сайта / текст, изображения, видео, менюта /

22 лева за първи час, 20 лева за всеки следващ

140 лева за цял ден

 

- Цена за изготвяне на дизайн, структурни промени, промяна на информация, стилизиране, консултиране:

30 лева за първи час, 25 лева за всеки следващ

180 лева за цял ден

 

- Цена за програмиране:

25-40 лева на час

 

- Цена за изработка на флаш, java script, html5 анимации и мултимедия:

25-40 лева на час

 

2. Начин на плащане: в срок до 7 дни след приключване на работата

 

Забележка:

Цените са без включен ДДС

За започнат час се приемат изработени повече от 10 мин.

За "Цял ден" се приема 8-часов работен ден.